Juni ’23

  1. Idö-Resturangen har öppnat. Gourmetmat. Alla finsmakare är förtjusta!
  2. Torkan fortsätter. Dåligt med grundvatten. Skulle behövas en avsaltningsanläggning vid varje ö.
  3. Alla förbereder sig för midsommaren. Ändå blir det likadant som alla andra år.
  4. När kommer regnet?