April ’23

Vårvärmen är på väg.
Jorden ska luckras
Potatis sättas
Båtar i sjön
Skogen ska gallras.
Tången i viken är inte fin.
Syrebrist i vattnet.