TRANSPORTER

Flatholmen Entreprenad & Logistik AB
Ett nystartat företag på Flatholmen som erbjuder transporttjänster med båt och pråm i Tjust skärgård på ett miljövänligt sätt. Målet är netto-noll i koldioxidutsläpp!